Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ và thông báo về quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này đã được tạo ra với sự trợ giúp của Công cụ tạo Chính sách bảo mật.

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có ý nghĩa được xác định trong các điều kiện sau đây. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Với mục đích của Chính sách bảo mật này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho bạn để truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc một phần của dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng ta” hoặc “Của chúng tôi” trong Hiệp định này) đề cập đến Đá Gà Trực Tiếp, 720A Đ. Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Cookies là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn bởi một trang web, chứa các chi tiết về lịch sử duyệt của bạn trên trang web đó trong số nhiều ứng dụng của nó.
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng số.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể xác định.
 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ người tự nhiên hoặc tổ chức hợp pháp nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty trong việc phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dữ liệu Sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng Dịch vụ chính nó (ví dụ: thời gian ghé thăm trang).
 • Trang web đề cập đến Đá Gà Trực Tiếp, có thể truy cập từ https://dagatructiep360.com/
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty, hoặc tổ chức pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, theo trường hợp áp dụng.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu Cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân xác định được có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ, Tiểu bang, Tỉnh, Mã ZIP/Postal, Thành phố
 • Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Protocol Internet của Thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày ghé thăm của bạn, thời gian dành cho các trang đó, định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi truy cập Dịch vụ bằng cách sử dụng thiết bị di động, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cụ thể tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi khi bạn truy cập Dịch vụ hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng cách sử dụng thiết bị di động.

Dữ liệu Sử dụng
Dữ liệu Sử dụng

Công nghệ theo dõi và Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies và công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin. Các công nghệ theo dõi được sử dụng bao gồm đèn báo, thẻ và các tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookies hoặc Cookies của Trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của bạn. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookies hoặc chỉ ra khi một Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận Cookies, bạn có thể không thể sử dụng một số phần của dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối Cookies, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookies.
 • Đèn báo Web. Một số phần của dịch vụ của chúng tôi và các email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được biết đến là đèn báo web (còn được gọi là clear gifs, pixel tags và đèn báo pixel duy nhất) cho phép Công ty đếm người dùng đã ghé thăm các trang đó hoặc mở một email và cho các số liệu thống kê liên quan khác (ví dụ: ghi lại sự phổ biến của một phần cụ thể và xác minh tính toàn vẹn hệ thống và máy chủ).

Cookies có thể là Cookies “Persistent” hoặc “Session”. Cookies Persistent vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi Cookies Session bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookies trên bài viết của trang web TermsFeed.

Chúng tôi sử dụng cả Cookies Phiên và Cookies Persistent cho các mục đích được đề cập dưới đây:

 • Cookies Cần thiết / Cần thiết

Loại: Cookies Phiên

Thực hiện bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn qua Trang web và để cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn ngừa việc sử dụng gian lận các tài khoản người dùng. Mà không có những Cookie này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng những Cookie này để cung cấp cho bạn những dịch vụ đó.

Công nghệ theo dõi và Cookies
Công nghệ theo dõi và Cookies
 • Cookies Chính sách / Chấp nhận Cookies Chú ý

Loại: Cookies Persistent

Thực hiện bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc sử dụng cookies trên Trang web.

 • Cookies Chức năng

Loại: Cookies Persistent

Thực hiện bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc ngôn ngữ ưa thích của bạn. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân hơn và tránh bạn phải nhập lại các lựa chọn của mình mỗi khi bạn sử dụng Trang web.

Đối với thông tin về các cookies chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookies, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi hoặc phần Cookie trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc giám sát việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Quản lý Tài khoản của bạn: quản lý việc đăng ký của bạn như là người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập các tính năng khác nhau của Dịch vụ mà có sẵn cho bạn như một người dùng đã đăng ký.
 • Đối với việc thực hiện một hợp đồng: phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua hàng cho các sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Liên hệ với bạn: liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức truyền thông điện tử tương tự khác, chẳng hạn như thông báo cập nhật của ứng dụng di động về các cập nhật hoặc thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được hợp đồng, bao gồm các cập nhật bảo mật khi cần thiết hoặc hợp lý cho việc thực hiện chúng.
 • Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những thứ mà bạn đã mua hoặc tham vấn trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin như vậy.
 • Quản lý các yêu cầu của bạn: Đáp ứng và quản lý các yêu cầu của bạn đối với chúng tôi.
 • Với việc chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, chuyển nhượng tài sản, cơ cấu tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của tài sản của chúng tôi, cả khi đang tiếp tục hoạt động hoặc là một phần của quy trình phá sản, thanh lý hoặc tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân được nắm giữ bởi chúng tôi về người dùng Dịch vụ của chúng tôi là một phần của tài sản được chuyển nhượng.
 • Đối với các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và đánh giá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm, dịch vụ, marketing và trải nghiệm của bạn.
Sử dụng Dữ liệu Cá nhân
Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

 • Với nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với bạn.
 • Với các giao dịch kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ sáp nhập, bán tài sản của Công ty, tài chính hoặc mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần của kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với các liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty liên kết đó tuân thủ Chính sách bảo mật này. Các công ty liên kết bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, công ty liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc được kiểm soát chung với chúng tôi.
 • Với đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi cụ thể.
 • Với người dùng khác: khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác khác trong các khu vực công khai với người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai ra ngoài.
 • Với người sử dụng: khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác khác trong các khu vực công khai với người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai ra ngoài.
 • Với các cơ quan chính phủ và bảo vệ pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan chính phủ, cơ quan thi hành pháp luật hoặc yêu cầu bảo vệ pháp lý khác nếu Công ty tin rằng tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp theo luật pháp áp dụng (bao gồm cả yêu cầu tùy chỉnh của cơ quan bảo vệ pháp lý), để bảo vệ quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty, hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Bảo mật Dữ liệu của Bạn

Công ty sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn đến mức cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ, nếu chúng tôi bắt buộc lưu trữ dữ liệu của bạn để tuân thủ các luật pháp áp dụng), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ lưu trữ Dữ liệu Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Sử dụng thường được lưu trữ trong khoảng thời gian ngắn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để củng cố tính bảo mật hoặc cải thiện tính năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý lưu trữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng hoạt động của Công ty và ở bất kỳ nơi nào các bên liên quan trong quá trình xử lý cung cấp dịch vụ. Điều này có nghĩa rằng thông tin này có thể được chuyển đến và duy trì trên máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc các cơ quan chính quyền khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với quốc gia của bạn.

Sự đồng ý của Bạn với Chính sách Bảo mật này theo sau bởi việc gửi thông tin như vậy đại diện cho việc đồng ý của Bạn đối với việc chuyển này.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này và không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn sẽ xảy ra đến một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát đáng kể đảm bảo an ninh của dữ liệu của Bạn và thông tin cá nhân khác.

Xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về Bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép Bạn xóa một số thông tin về Bạn từ trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin của Bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của Bạn, nếu có, và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của Bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Xin lưu ý, tuy nhiên, rằng chúng tôi có thể cần lưu giữ một số thông tin khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở pháp lý để làm như vậy.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào một sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển giao và trở thành chủ đề của Chính sách Bảo mật khác.

Cơ quan thi hành pháp luật

Trong các trường hợp cụ thể, Công ty có thể bị yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu cần làm như vậy theo luật pháp hoặc theo yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền công cộng (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

 • Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với niềm tin tốt rằng việc này là cần thiết để:
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý
Các yêu cầu pháp lý khác
Các yêu cầu pháp lý khác

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền thông qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp thương mại chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quyền riêng tư của Trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là bậc phụ huynh hoặc người giám hộ và Bạn nhận thức rằng con của Bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thức rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự xác nhận từ phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý như một cơ sở hợp pháp để xử lý thông tin của Bạn và quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý từ phụ huynh, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các Trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích Bạn xem xét Chính sách Bảo mật của mỗi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web bên thứ ba.

Thay đổi trong Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi từ thời gian này đến thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn qua email và/hoặc thông báo quan trọng trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi khuyến nghị Bạn xem xét lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để cập nhật các thay đổi. Các thay đổi trong Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi: